11

Th5
2016

Trần Thị Minh Hạnh

Gửi bởi Bù Thế Đô/ 0

gia đình mình đi thái lan bên công ty Đất Việt về ,sang đó cũng chẳng biết tiếng ,ban đầu cũng rất lo lắng vì có trẻ nhỏ kèm theo nhưng khi đi về thì rất hài lòng,banh hdv quan tâm chu đáo,các dịch vụ bên đó do Đất Việt làm theo mình cảm nhhaanj rất tuyệt vời hị vọng năm tới đi hàn lại gặp lại nhé.