Thẻ: Bài viết về ruộng bậc thang

Những hình ảnh tuyệt đẹp ruộng bậc thang mù cang chải mùa lúa chín

Gửi bởi Du lịch Đất Việt/ 4240 1
Hình ảnh  ruộng bậc thang Mù Cang Chải Yên Bái  thời điểm đẹp nhất vào tháng 9, tháng 10 hàng năm trên đèo  Khau Phạ, lại diễn ra các lê hội đặc sắc  dù lượn,đó là lúc các thửa ruộng bậc thang đang độ mùa vàng, đó là lúc lên hình lên sóng tuyệt vời nhất , những bức hình  ruộng bậc thang từng là cảm ...Xem chi tiết