21.500.000đ

7 ngày 6 đêm

KHỞI HÀNH: 6, 10, 14, 15, 17, 24, 27, 28/6 & 5, 8, 12, 13, 18, 26/7 & 2, 3, 16, 17, 19, 29, 30, 31/8 & 9, 13, 14/1
Đang hiển thị 1-1 của 1 kết quả cho Tour Du Lịch Bắc Kinh Thượng HảiBỏ lọc